Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ: ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
«ΔΕΛΜΟΥΖΕΙΟ»

15 Μαΐου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ:NΤΟΥΛΑΠΑΚΙΑ
Και στο blog του Συλλόγου: goneis2gymilioupolis.blogspot.gr

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Σε προηγούμενο σημείωμα (ενημερωτικό Μαρτίου 2017), σας ενημερώναμε σχετικά με τα ντουλαπάκια του σχολείου μας, την κατάσταση διατήρησής τους και το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας τους και η συντήρηση τους. Με το παρόν θέλουμε να σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες ενέργειες του Δ.Σ:
  • Ανάλαβε και ολοκλήρωσε πριν από λίγο καιρό δράση που αφορούσε τη συντήρηση των ντουλαπιών προκειμένου να αποκατασταθούν λειτουργικά αλλά και να αναβαθμιστούν αισθητικά. Ως προς το δεύτερο σκέλος, η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες τους σχολείου, σε μία προσπάθεια να εμπλακεί με θετικό τρόπο η μαθητική κοινότητα σε κάτι που εντέλει είναι ό,τι πιο προσωπικό διατηρεί στο χώρο του σχολείου.
  • To συνολικό κόστος αυτής της δράσης ανήλθε σε 600€ περίπου. Επισημαίνουμε ότι η εργασία της συντήρησής τους ήταν ιδιαίτερα απαιτητική λόγω του «γερασμένου ή καταπονημένου» σε πολλές περιπτώσεις υλικού.
  • Έλαβε απόφαση ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στην οργάνωση και εκτέλεση επόμενης δράσης με αντικείμενα: την ευαισθητοποίηση, τη συμμετοχική αντιμετώπιση και την εξεύρεση οικονομικών πόρων για τη περαιτέρω υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος «θεματικών τάξεων – ντουλαπιών» του 2ου Γυμνασίου.
  • Κατέθεσε στη Δ/νση του σχολείου ένα πλαίσιο προτάσεων το οποίο επίσης θέτουμε σε γνώση σας με στόχο να γίνει αντιληπτό από όλους ότι η συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος των θεματικών τάξεων προϋποθέτει την βούληση και ενεργητική συμμετοχή μαθητών, καθηγητών και συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
Το γενικό πλαίσιο των προτάσεων μας είναι το εξής:
Να τεθεί στους μαθητές το ερώτημα και να απαντήσουν με ψηφοφορία, εάν επιθυμούν το σύστημα «ντουλαπάκια», αφού συζητήσουν μεταξύ τους, με τους καθηγητές και με τους γονείς τους το θέμα.

Α.         Στην περίπτωση θετικής απόκρισης:
α.   θα υπογράφεται δήλωση από το γονέα εκάστου μαθητή με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση απόδοσης του συγκεκριμένου ντουλαπιού στην κατάσταση που παραλήφθηκε.
β.   θα καταβάλλεται τέλος χρήσης – συντήρησης της τάξης των 5 ευρώ ανά έτος, που θα αποτελεί αποθεματικό για την ετήσια συντήρηση των ντουλαπιών και την αποκατάσταση κάποιων μεγαλύτερων βλαβών όπου απαιτείται.
Δηλαδή, η θετική απόκριση στην ψηφοφορία, θα σημάνει και την ανάληψη της ατομικής και συλλογικής ευθύνης διατήρησής τους σε καλή κατάσταση. Τυχόν καταστροφή εξαιτίας βανδαλισμού, θα έχει ως συνέπεια την υποχρέωση αποζημίωσης από το γονέα.
Επίσης,
  • Θα συσταθεί τριμερής επιτροπή (καθηγητές, μαθητές, γονείς) με αρμοδιότητα την ανάληψη πρωτοβουλιών, παρακολούθησης, συντονισμού συντήρησης των ντουλαπιών.
  • Θα αναζητηθούν πόροι σταδιακής ή ολικής αντικατάστασης των υφιστάμενων ντουλαπιών με νέα. 
Β.         Στην περίπτωση όπου η ψηφοφορία των μαθητών έχει αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή δεν επιθυμούν την διατήρηση των θεματικών τάξεων και των ντουλαπιών με τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται,
  • Ο Σύλλογος Γονέων θα εισηγηθεί προς τη Διοίκηση του σχολείου και το Σύλλογο των διδασκόντων την αφαίρεση των ντουλαπιών και θα σταματήσει να στηρίζει με το ανθρώπινο δυναμικό και τους λιγοστούς οικονομικούς πόρους του τη λειτουργία τους.

Γνωρίζουμε ότι η διατήρηση και σωστή λειτουργία του συστήματος αυτού (θεματικές τάξεις – ντουλαπάκια) τυπικά θα πρέπει να παρακολουθείται και να υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και το Δήμο Ηλιούπολης. Ωστόσο, καθώς υπάρχει ένα «κενό ευθύνης και αρμοδιότητας» (όπως έχουμε ενημερωθεί), η λειτουργία του συστήματος αυτού τελικά στηρίζεται σε εθελοντική βάση από τη Διεύθυνση, το Σύλλογο διδασκόντων και το σύλλογο γονέων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, και χωρίς να παραγνωρίζουμε τις ευθύνες του καθενός, κινείται η φιλοσοφία της δράσης αυτής.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την στήριξή σας και είμαστε στη διάθεσή σας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου των Γονέων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σας ενημερώνουμε ότι  την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 το σχολείο θα σχολάσει στις 11.55 λόγω σύγκλισης του συλλόγου διδασκόν...